VŠSK Univerzita Zlín


Družstvo obránců se rozmístí v poli; pravidla u většiny z nich neurčují přesně místa, kde mají obránci stát, proto se jejich umístění řídí hlavně taktickými požadavky.

Základem softbalového hřiště je vnitřní čtverec, tzv. vnitřní pole, o straně l8,30m. V každém rohu tohoto čtverce je umístěna meta o výšce několika cm, vyrobená z měkkého materiálu. Mety jsou většinou čtvercové a jejich přesné rozměry stanoví pravidla. V jednom rohu vnitřního pole leží domácí meta; další mety jsou pak číslovány proti směru hodinových ručiček: 1., 2. a 3. meta. Prodloužíme-li strany vnitřního čtverce vybíhající dál za 1. a 3. metu, dostaneme polopřímky vymezující mezi sebou plochu celého softbalového pole. Části ležící mimo vnitřní čtverec se říká vnější pole. Směrem od domácí mety je pole omezeno vzdáleností 70 metrů nebo ohrazením hřiště. Zhruba uprostřed vnitřního pole je označena nadhazovací meta, od ní vede nadhazovací čára k domácí metě, za domácí metou je vyznačeno území chytače. Po obou stranách mety jsou vyznačeny obdélníky - území pálkaře.

V zápisech o průběhu utkání v tabulkách se jednotliví hráči obrany označují číslicemi 1 až 9. Kromě toho se užívá pro každou pozici v obraně zvláštního názvu a zkratky.

1 - nadhazovač (zkratka P) - je klíčovým hráčem obrany. Jeho výkonem je do velké míry ovlivněn úspěch celého mužstva. Úkolem nadhazovače je hodit míč tak, aby proletěl vymezeným prostorem nad domácí metou (tzv. pálkařskou zónou) a pokud možno nebyl odpálen pálkařem, který stojí připraven vedle této mety. Přitom způsob nadhozu je poměrně přesně stanoven pravidly hry: nadhazovat se smí pouze spodem, nadhazovač se musí až do vypuštění míče nohou dotýkat nadhazovací mety atd. Pochopitelně dobrý nadhazovač, který svými prudkými, technickými nebo přesně umístěnými nadhozy nedovolí soupeři odpálit, je velkou oporou družstva. Typickými vlastnostmi nadhazovače jsou výbušnost a rychlost.

2 - chytač (C). Druhou z hlavních opor obrany je chytač. Jeho místo je za domácí metou, těsně za pálkařskou zónou. Prvním úkolem tohoto hráče je chytat nadhozené míče, které projdou za pálkaře. Zatímco hra nadhazovače je do velké míry individuální, chytač je duší kolektivní hry týmu. Vede nadhazovače celým zápasem a spolupracuje s ním při vyřazování pálkařů. Kromě toho jej jeho pozice, z níž má ze všech hráčů nejlepší přehled, předurčuje k řízení celé obrany a k určování okamžité taktiky. Na místě chytače hraje obvykle nejzkušenější hráč družstva - mezi jeho hlavní zbraně by měla patřit chytrost, schopnost rychlého rozhodování, rozvaha, klid, autorita u spoluhráčů a v neposlední řadě také dokonalé a technicky čisté zacházení s míčem.

3 - první metař (1B) je kromě nadhazovače a chytače nejčastěji hrajícím hráčem v poli. Většina přihrávek v poli směřuje na první metu, proto je třeba aby první metař uměl bezpečně chytat i méně přesné míče. Výhodou je tělesná výška, umožňující velký dosah do všech stran.

4 - druhý metař (2B) hraje ve většině případů ve spolupráci s šortem u druhé mety. Ve hře většinou přihrává nakrátko, silná paže není proto u tohoto hráče tak důležitá. Hra na druhé metě mnohem častěji vyžaduje celkovou rychlost a dobrou koordinaci pohybů.

5 - třetí metař (3B) hraje v tzv. " horkém růžku". Nejprudší odpaly většiny pálkařů směřují totiž právě ke třetí metě. Hráč na třetí metě by měl mít rychlé reakce, měl by se umět rychle pohybovat a prudce házet.

6 - spojka, šort (Ss) spolu s druhým metařem vytváří rychlé a poměrně náročné akce u druhé mety. Z této dvojice by měl šort rychleji házet, obvykle na tomto místě hrává zkušenější z obou hráčů.

Vnější polaři:
7 - levý polař (LF), též dlouhé pole
8 - střední polař (CF)
9 - pravý polař (RF) krátké pole
Úkolem vnějších polařů je chytat dlouhé odpaly a míče, které po zemi prošly z vnitřního pole. Tato místa jsou velmi náročná na pozornost (nehraje se tak často, ale hra by měla být stejně bezchybná), na odhad, sprintérské schopnosti a velkou sílu i přesnost házení. Levý polař bývá obvykle nejrychlejší běžec z těchto hráčů, střední - protože z boku řídí hru obou svých spoluhráčů - pak ten nejzkušenější.