VŠSK Univerzita Zlín


Po nastoupení jednoho ze soupeřů do pálkařského území dá rozhodčí pokyn ke hře. Nadhazovač stojí na nadhazovací metě, chytač připravený ve svém území. Při dobrém nadhozu (tzv. "strajk") musí míč proletět alespoň částí nad domácí metou, ve výšce nad pálkařovými koleny a pod rameny. Nadhoz směřující mimo tuto zónu je prohlášen rozhočím za špatný, tzv. "ból". Pálkař smí odpálit jakýkoliv nadhoz bez ohledu na to, zda jde o strajk či ból.