VŠSK Univerzita Zlín


Cílem hráčů útočícího družstva je docílit co největšího počtu bodů, úkolem obránců je vyřadit útočníky ze hry - autovat.

Pálkař (člen útočícího družstva) se snaží odpálit některý z nadhozů do pole. Odpal mimo pole se nepočítá - míč se vrací do hry a nadhazovač, pokud nemá už dva strajky, si přičte k dobru strajk. Nepodaří-li se pálkaři odpálit ani třetí strajk, je vyřazen (s výjimkou určitých okolností blíže určenými podrobnými pravidly, kdy se může i po třetím neodpáleném strajku získávat mety), odstupuje z pálkařského území a na jeho místo nastupuje další hráč z pálkařského pořadí. Obránci si přitom přičtou k dobru jeden aut.

Dokáže-li však pálkař některý z nadhozů úspěšně odpálit do pole, odloží pálku a snaží se co nejrychleji doběhnout alespoň na první metu. Hodí-li nadhazovač čtyři bóly dříve než pálkař odpálí nebo je vyautován, získává útočník první metu zdarma.

Pálkař může být autován dvěma základními způsoby: jednak třemi strajky, které se mu nepodaří odpálit, jednak s tím, že některý z polařů chytí jinak dobrý odpal přímo ze vzduchu. Ale ani dobrý, polaři nechycený odpal nezaručuje pálkaři - teď už vlastně běžci - bezpečnost. Opět existují dva základní způsoby, jak mohou polaři běžce vyautovat. Jednak se ho mohou kdekoliv mezi metami dotknout rukou držící míč či přímo drženým míčkem (v bezpečí je jedině tehdy, dotýká-li se některé neobsazené mety) - to je aut tečováním; jednak v případě, že běžec je pravidly nucen běžet na nějakou metu, se může obránce držící míč dotknout této mety dříve, než na ni běžec doběhne - to je nucený aut nebo tzv. zašlápnutá meta.

Jestliže tedy pálkař úspěšně odpálí a běží na první metu, snaží se obránci, je-li to možné, míč zachytit a přihrát jej obránci na první metě, který se dotýká své mety. Bude-li míč v jeho ruce dříve, než se běžec dotkne mety, jde o nucený aut.

Podaří-li se běžci dosáhnout mety, může se rozhodnout, zda bude hned usilovat o získání další mety (například při chybě obrany) nebo zda se spokojí se získanou pozicí. Postupuje-li dál, může být pochopitelně autován; rozhodne-li se zůstat, je dočasně v bezpečí, avšak k další metě smí vyběhnout teprve tehdy, až nadhazovač provede další nadhoz. Pokaždé, když se uvolní místo na pálce po pálkaři, který byl autován nebo úspěšně odpálil a dostal se na některou z met, nastupuje následující pálkař. Pálkařské pořadí je pevně stanoveno před zahájením hry a během celého zápasu je družstvo povinné je dodržovat. Hlavním cílem útočníků je postupně oběhnout celé vnitřní pole a po řadě se dotknout všech met (v pořadí 1.,2.,3. a domácí) - samozřejmě mohou postupovat po částech, při odpalech svých následujících spoluhráčů. Za každého hráče, který docílil celého oběhu, si útočící družstvo přičte bod do celkového skóre.

V okamžiku, kdy družstvo v obraně docílí třetího autu, vyměňují si soupeři úlohy - dosavadní pálkaři nastupují do pole a obránci na pálku. Část hry, kdy družstva vystřídají obě úlohy (tedy dvakrát tři auty), se jmenuje směna, inning. softbalové utkání se hraje na sedm inningů.