VŠSK Univerzita Zlín


Kromě běžné výstroje potřebuje chytač pro svou hru ještě chrániče, plastron, masku a speciální chytačskou rukavici. Chrániče se vyrábějí v několika velikostech a každý chytač by měl mít vlastní, na míru. Výběr plastronu není příliš důležitý: měl by jen umožňovat pohodlné zaujmutí chytačské pozice a plný pohyb paže v rameni při házení. Zato tvar masky a její velikost a váha nejsou zanedbatelné. Masky se vyrábějí buď svařované ze silného drátu nebo vrstvené laminátové. Nejdůležitější je, aby maska umožňovala dobrý rozhled a zároveň dostatečně kryla obličej. Z tohoto hlediska nejsou běžně používané baseballové masky nejvhodnější, protože jsou příliš hutné a zakrývají výhled. Pro softbal stačí podstatně větší rozestup příček. Silné, měkké polstrování tlumí dobře náraz míče, ale zároveň vzrůstá váha masky. Proto je třeba volit (pokud je vůbec možnost volby) masku takovou, aby dostatečně chránila, ale byla co nejlehčí. Výhodu malé hmotnosti masky ocení každý chytač zejména při delší hře. Chytač a první metař často užívají v poli zvláštních rukavic, které lépe chrání dlaň proti úderům míče. Hlavním požadavkem pro tyto rukavice samozřejmě je, aby dobře chytaly - míč by z nich neměl vypadávat. V ideálním případě by měl mít každý chytač i první metař vlastní vybavení, o které se sám stará a sám je i používá.